Dictionary מילון – אנגלית עיונית א’

Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A
Englishעברית 
ability יכולת
abolish לבטל
about על
above מעל
abroad בחו"ל
absolute מוחלט
absolutely בוודאות
academic אקדמי
accident תאונה
accommodation מגורים
across מעבר
activity פעילות
adapt להסתגל
admit להודות
adult מבוגר
afraid לפחד
after אחרי
afternoon אחר הצהריים
afterwards אחרי
ago (a week ago, two years ago) לפני (שבוע שעבר, לפני שנתיים)
aid סיוע
air אוויר
air pollution זיהום אוויר
airline חברת תעופה
airplane מטוס
airport נמל תעופה
alliance ברית
ally בעל ברית
alone לבד
already כבר
always תמיד
amount כמות
amusement park פארק שעשועים
analyze לנתח
angry כועס
animal products מוצרים מהחי
annex לספח
anniversary יום נישואין
annoying מעצבן
answer להשיב/תשובה
anticipate לצפות
antisemitism אנטישמיות
anything שום דבר
apartment דירה
apologize להתנצל
apply להגיש מועמדות, ליישם
appointment פגישה
approach לגשת, גישה
approve לאשר
archeologist ארכיאולוג
architect ארכיטקט
area אזור
argue להתווכח
argument ויכוח
arrogant חצוף, מתנשא
as soon as ברגע
ashtray מאפרה
ask לשאול/לבקש
assistant עוזר
assurance הבטחה
at ב...
at breakfast בארוחת הבוקר
at dinner בארוחת הערב
at last סוף
at least לפחות
at lunch בארוחת הצהריים
at once מיד
at the end בסיום
at the latest לכל המאוחר
at the moment ברגע זה
at the same time בעת ובעונה אחת
athlete ספורטאי
atmosphere אווירה, אטמוספירה
attempt לנסות, ניסיון
attractive אטרקטיבי, מושך
autumn סתיו
available פנוי
baby תינוק
backyard חצר אחורית
bad רע
bag תיק
bake לאפות
bank בנק, גדה (של נהר)
bark לנבוח/נביחה
basketball כדורסל
battlefield שדה קרב
beautiful יפה
because מפני ש
bed מיטה
bee דבורה
before לפני
beg להתחנן
begin להתחיל
behavior התנהגות
believe להאמין
believe in להאמין ב...
beloved אהוב
better טוב יותר
between בין
bicycle אופניים
big גדול
bird ציפור
birthday יומולדת
black שחור
blame אשמה
blizzard סופת שלג
blue כחול
bone עצם
boot מגף
boss בוס
bother להטריד
box קופסה
boy ילד
brand new חדש
brave אמיץ
bread לחם
break down להתמודד, להישבר, להתקלקל
break into לפרוץ (לתוך מקום)
break out לפרוץ (אירוע)
breathe לנשום
breed זן
brilliant מבריק
bring up לגדל
broken מקולקל
brother אח
budget תקציב
building בניין
burglar פורץ (שודד)
burn לשרוף
burst להתפרץ
bus אוטובוס
businessman איש עסקים
busy עסוק
butter חמאה
buy לקנות
by ליד, על ידי
by bus באמצעות אוטובוס
by car באמצעות מכונית
by chance במקרה
by heart בעל פה
by mail בדואר
by mistake בטעות
by plane באמצעות מטוס
by ship באמצעות אונייה
by the time עד ש
by the way דרך אגב
by train באמצעות רכבת
cake עוגה
call off לבטל
candidate מועמד
candies ממתקים
candy ממתק
car מכונית
carnivores טורפים
carpenter נגר
cart עגלה
cast גבס
cat חתול
cautious זהיר
chair כיסא
challenge לאתגר, אתגר
champion אלוף
change לשנות
cheap זול, קמצן
check לבדוק
chess שחמט
chicken עוף, תרנגולת
children ילדים
chocolate שוקולד
citizen אזרח
civilian אזרח
class כיתה
clearly בפירוש
climb לטפס
climbing טיפוס
close קרוב
closet ארון
clothes בגדים
coffee קפה
cold קר
collaborate לשתף פעולה
collapse להתמוטט
colleagues קולגות
come לבוא
competition תחרות
completely לחלוטין
compose להלחין
concentrate להתרכז
concept רעיון
condemn לגנות
condominium בית משותף
conference כנס
conquer לכבוש
consequence תוצאה
consider לשקול
contest תחרות
continent יבשת
contribute לתרום
cook לבשל/טבח
cookie עוגייה
cool down להתקרר
cost לעלות, עלות
count לספור
country ארץ
court בית משפט
crazy משוגע
crime פשע
criminal פושע
crisis משבר
cry לבכות/זעקה
cut down לצמצם
cycling רכיבה על אופניים
dam סכר
damage נזק
danger סכנה
day job עבודת יום
deadline לוח זמנים
deal עסקה
death מוות
decade עשור
decide להחליט
decrease ירד
defeat להביס
defendant נאשם
defense הגנה
defense minister שר הגנה
degree תואר, מעלה
delay עיכוב
delicious טעים
deliver לספק
delivery לידה, משלוח
deliveryman שליח
demand לדרוש, דרישה
democratic דמוקרטי
desert מדבר
design לעצב, עיצוב
detail פרט
detective בלש
device מכשיר
devoted מסור
devotedly במסירות
different שונה
difficulty קושי
director במאי
dirty מלוכלך
discover לגלות
discuss לדון
discussion דיון
disease מחלה
dish מנה
dog כלב
donate לתרום
door דלת
doorbell פעמון דלת
dramatically באופן דרמטי
dress שמלה
drink לשתות/משקה
drive לנהוג
drought בצורת
dry יבש
during בזמן
each other זה עם זה
early מוקדם
earthquake רעידת אדמה
east מזרח
eastern מזרחי
eat לאכול
eclipse ליקוי (חמה או ירח)
elderly מבוגר
elections בחירות
electronic חשמלי
elevator מעלית
email דואר אלקטרוני
empire אימפריה
employee עובד
employer מעביד
employment תעסוקה
enemy אויב
engineer מהנדס
enjoy ליהנות
enormous עצום
enter להיכנס
establish לייסד
estimate להעריך
estimation הערכה
evacuate לפנות
ever תמיד
exam בחינה
excellent מצוין
exclude להדיר, להוציא מהכלל
exhausted מותש
exist להתקיים
expensive יקר
experience לחוות/חוויה/ניסיון
explain להסביר
explanation הסבר
explore לחקור
express להביע
extraordinary יוצא דופן
extremely מאוד
eye test בדיקת עיניים
fabulous מופלא
face פנים
factory מפעל
fail להיכשל
familiar מוּכר
family משפחה
famous מפורסם
farm חווה
farmer חוואי
fast מהר
father אבא
favorite מועדף
feather נוצה
feel להרגיש
feet כפות רגליים
few מעט
fight לריב/מריבה
finally סוף
financial פיננסי/כלכלי
find למצוא
finding ממצא
fine בסדר
finish לסיים
fire לפטר, אש
firm חברה, קשיח
first ראשון
first world war מלחמת העולם הראשונה
fix לתקן
flavor טעם
flee לברוח
flood שיטפון
flourish לשגשג
fly לעוף
food אוכל
football כדורגל
for במשך, ל...
forbid לאסור
forget לשכוח
forgive לסלוח
formula נוסחה
fortunately למרבה המזל
friend חבר
from מ...
fruit פרי
fuel דלק
fun כיף
funny מצחיק
furniture רהיט
game משחק
garden גינה
gear ציוד
genius גאון
get dressed להתלבש
get rid להיפטר
gift מתנה, כישרון
girl ילדה
give birth ללדת
global warming התחממות גלובלית
good טוב
gossip לרכל/ריכול
government ממשלה
grade כיתה, ציון
grammar דקדוק
grandparents סבא וסבתא
green ירוק
grey אפור
grocery מכולת
ground אדמה
group קבוצה
group therapy טיפול קבוצתי
guilty אשם
hair שיער
hand writing כתב יד
happen לקרות
happy שמח
hard קשה
hardworking חרוץ
hate לשנוא
head for להתקדם
healthy בריא
hear לשמוע
heavily בכבדות
height גובה
heights רמות
herbivores אוכלי עשב
high גבוה
history היסטוריה
hole בור
holiday חג
home הביתה
homeless חסר בית
homework שיעורי בית
hope לקוות, תקווה
horrific נוראי
hospital בית חולים
hot חם
hotel בית מלון
hour שעה
house בית
how long במשך כמה זמן
huge עצום
human being בן אדם
hundred מאה
hunting ציד
hurt לפגוע
husband בעל
ice קרח
ice cream גלידה
ill חולה
image תמונה
immigrant מהגר
imperfections פגמים
imply לרמוז
impossible בלתי אפשרי
improve לשפר
improvement שיפור
in ב...
in a hurry ממהר
in common מכנה משותף
in danger בסכנה
in front of מול
in general באופן כללי
in order כדי
in other words במילים אחרות
in private בפרטיות
in public בפומבי
in short בקיצור
in the end בסופו של דבר
inaccurate לא מדויק
incautious לא זהיר
increase להגדיל
independence עצמאות
indifferent אדיש
industrial תעשייתי
industrial revolution המהפכה התעשייתית
industry תעשייה
inexperienced חסר ניסיון
infinite אין סופי
instruct להורות
intelligent אינטליגנטי
interesting מעניין
international בין לאומי
interrogate לחקור
intersection צומת
interview ריאיון
into בתוך
invade לפלוש
invent להמציא
invention המצאה
inventor ממציא
invest להשקיע
investor משקיע
invitation הזמנה
invite להזמין
jewel תכשיט
Jewish יהודי
job עבודה
join להצטרף
judge שופט
jury חבר מושבעים
just בדיוק
justify להצדיק
key מפתח
kidnap לחטוף
kilo קילו
kind חביב
kindergarten גן ילדים
king מלך
kitchen מטבח
knock להקיש (על דלת, למשל)
know לדעת
lady גברת
land אדמה
large גדול
last (last week/last night) האחרון/שעבר (בשבוע שעבר, אתמול בלילה)
late לאחר, מאוחר
lately לאחרונה
launch לשגר
launch an attack לתקוף
law firm משרד עורכי דין
lawyer עורך דין
lazy עצלן
leader מנהיג
learn ללמוד
lecture הרצאה
lend להלוות/להשאיל
lesson שיעור
letter אות/מכתב
library ספרייה
life חיים
life expectancy תוחלת חיים
light אור
like לחבב
limit גבול
line תור/שורה
little קטן
living room סלון
lockdown סגר
long ארוך
look after לטפל
lose לאבד
lost אבוד
loudly באופן רועש
love לאהוב/אהבה
low נמוך
lunch ארוחת צהריים
machine מכונה
major גדול
make לעשות
make sure לוודא
mammoth ממותה
man איש
mango מנגו
mankind אנושות
many הרבה
market שוק
material חומר
math מתמטיקה
mathematician מתמטיקאי
mean להתכוון
medalist מדליסט
medicine תרופה
medieval times ימי הביניים
meet לפגוש, לעמוד ב... (ציפיות/הספקים)
mess בלגן
milk חלב
million מיליון
monarchy מונרכיה
money כסף
monitor ניטר, השגיח
monkey קוף
monument מונומנט
moon ירח
mother אמא
motive מניע
mountain הר
move לעבור
mover מוביל
movie סרט
much הרבה
mud בוץ
murder רצח
mysterious מסתורי
natural causes נסיבות טבעיות
Nazi נאצי
near ליד
neat מסודר
necessary נחוץ
need להצטרך
neighbor שכן
neighborhood שכונה
nephew אחיין
nervous עצבני
never אף פעם
next (next week/next month/next year) הבא
nice נחמד
niece אחיינית
noise רעש
noisy רועש
north צפון
northern צפוני
notice להבחין, הודעה
notion רעיון
notorious מפורסם, ידוע לשמצה
nurse אח, אחות
obviously מן הסתם
occupation עיסוק
occupy לכבוש
of של
off מ...
offer הצעה
office משרד
often לעיתים קרובות
oil נפט
on על
on average בממוצע
on business למטרת עסקים
on fire עולה באש
on purpose בכוונה
on the one hand מצד אחד
on the other hand מצד שני
on the phone בטלפון
on the way בדרך
on the whole בסך הכול
once a week/a month/a year פעם בשבוע/חודש/שנה
one another זה עם זה
onto על גבי
open לפתוח
optometrist אופטומטריסט
orange כתום (גם תפוז)
out of danger יצא מכלל סכנה
out of date פג תוקף
out of order מקולקל, יצא מכלל שימוש
out of the question לא בא בחשבון
over על
pain כאב
paint לצבוע
pale חיוור
pandemic מגפה עולמית
panic פאניקה
papaya פפאיה
paper נייר
paperwork ניירת
parent הורה
participate להשתתף
participation השתתפות
partner שותף
passenger נוסע
pasta פסטה
patient מטופל, סבלני
pay לשלם
pay attention לשים לב
peace שלום
peanut בוטן
peanut butter חמאת בוטנים
penguin פינגווין
piano פסנתר
picture תמונה
pineapple אננס
pink ורוד
pirate פיראט
place מקום
plain פשוט, שטוח
plan לתכנן/תוכנית
play לשחק/משחק/לנגן
player שחקן
pleased מרוצה
point of view נקודת מבט
police משטרה
police officer שוטר
politician פוליטיקאי
politics פוליטיקה
pollutant מזהם
pollute לזהם
pollution זיהום אוויר
pollution זיהום
poor עני, דל
post office דואר
pound פאונד
pray להתפלל
predict לצפות/לחזות
prepare להכין
presence נוכחות
present מתנה, הווה
president נשיא
price מחיר
prime minister ראש ממשלה
prince נסיך
princess נסיכה
principal מנהל (בית ספר)
prisoner אסיר
probably כנראה
producer מפיק
product מוצר
project פרויקט
promise להבטיח, הבטחה
properly כהלכה
prosecution תביעה
protect להגן
prove להוכיח
pupil תלמיד
purchase לרכוש, רכישה
purple סגול
qualification כישור
queen מלכה
question לשאול, להטיל ספק, שאלה
quickly מהר
quiet שקט
race מרוץ
railway station תחנת רכבת
rain גשם
raise לגדל, לגייס (כסף)
ransom כופר
rarely לעיתים רחוקות
reach להשיג, להגיע
reading קריאה
realize להבין
reasonable סביר
recently לאחרונה
recycle למחזר
red אדום
refusal סירוב
refuse לסרב
remember לזכור
repeated חוזר ונשנה
reply לענות/תשובה
report לדווח, דו"ח
reproduce להתרבות
research לחקור/מחקר
researcher חוקר
rest לנוח, מנוחה
restaurant מסעדה
restore לשפץ, לשחזר
revolution מהפכה
revolve להסתובב
rice אורז
rich עשיר
ring לצלצל/צלצול
rise up לעלות
rivalry יריבות
river נהר
road דרך
robber שודד
roof גג
room חדר
routine שגרה
runner אצן
running ריצה
sad עצוב
salary משכורת
sauce רוטב
savings חסכונות
scent ריח
schedule לוח זמנים
school בית ספר
screw בורג
sea level רמת פני הים
second world war מלחמת העולם השנייה
secretary מזכיר/ה
see לראות
seed זרע
seek לחפש
seldom לעיתים רחוקות
send לשלוח
senior בכור, ותיק
sensible הגיוני
sentence משפט
shark כריש
shirt חולצה
shoemaker סנדלר
shop לקנות, חנות
short קצר
shout לצעוק
sick חולה
since מאז
sing לשיר
single יחיד, רווק
sister אחות (משפחה)
sit לשבת
situation מצב
sky שמיים
slay לרצוח
sleep לישון/ שינה
slice לחתוך, פיסה, פרוסה
slow לאט
small קטן
smell להריח
smile לחייך, חיוך
smoke לעשן, עשן
snail חילזון
sniff לרחרח
so far עד כה
sock גרב
sofa ספה
solar system מערכת השמש
soldier חייל
sometimes לפעמים
soon בקרוב
south דרום
southern דרומי
sow לזרוע
spaceship ספינת חלל
special מיוחד
specialize להתמחות
specie זן
spectacular מרהיב
spend time להעביר זמן
spoil לפנק
spread למרוח
spring אביב
state מדינה
stay להישאר
steal לגנוב
steep תלול
sting לעקוץ
stock מניה
stock market בורסה
storm סופה
strike לשבות, שביתה
strip רצועה
structure מבנה
struggle להיאבק, מאבק
stuck תקוע
student תלמיד
study ללמוד, מחקר
subject נושא
suddenly פתאום
suffocate להיחנק
sugar סוכר
suitable מתאים
summer קיץ
sun שמש
sunset שקיעה
superpower מעצמת על
sure בטוח
surgeon מנתח
surgery ניתוח
survive לשרוד
sweet מתוק
swim לשחות
synagogue בית כנסת
table שולחן
talent כישרון
talented מוכשר
talk לדבר
tall גבוה
taste לטעום
tax invasion עבירת מס
tea תה
teach ללמד
team צוות
technique טכניקה
technology טכנולוגיה
teeth שיניים
telephone טלפון
temperature טמפרטורה
terrible נורא
terribly באופן נורא
territory שטח
The Atlantic Ocean האוקיינוס האטלנטי
the day after tomorrow מחרתיים
The Dead Sea ים המלח (ים המוות)
The Earth כדור הארץ
The Indian Ocean האוקיינוס ההודי
The Pacific Ocean האוקיינוס השקט
The Sea of Galilee כנרת
The temple Mount הר הבית
The Western Wall הכותל המערבי
theatre תיאטרון
theft גניבה
therapy טיפול
thick עבה
thief גנב
think לחשוב
this הזה (כשהפעולה התרחשה בשבוע זה, בחודש זה או בשנה זו בעבר)
thoughtful מתחשב
throw לזרוק
till now עד עכשיו
time זמן
tired עייף
to ל...
today היום
together יחד
tomato עגבנייה
tomorrow מחר
tonight הלילה
tough קשוח, קשה
tour guide מדריך טיולים
towel מגבת
tradition מסורת
traffic jam פקק תנועה
training אימון
trampoline טרמפולינה
transform לשנות צורה
transition מעבר
travel לטייל/לנסוע
treasure אוצר
treaty הסכם
tree עץ
tremendous ענק
trial משפט
trip מסע, טיול
triple לשלש
tropical טרופי
trust לבטוח/אמון
truth אמת
turn in להסגיר
turn off לכבות
turn on להדליק
turtle צב
twice a week/a month/a year פעמיים בשבוע/חודש/שנה
ugly מכוער
umbrella מטרייה
unbearable בלתי נסבל
uncle דוד
under מתחת
understand להבין
undertake לקבל על עצמו
undertones צלילים שקטים
unemployed מובטל
unemployment אבטלה
unfortunately למרבה הצער
unhappy אומלל
university אוניברסיטה
until עד ש
up למעלה
up to now עד עכשיו
upset מוטרד
usually בדרך כלל
valley עמק
vanilla וניל
vanish להיעלם
vase אגרטל
vegetable ירק
vehicle רכב
verdict גזר דין
very מאוד
victory ניצחון
vocabulary אוצר מילים
volcano הר געש
vote להצביע, הצבעה
wait לחכות
waiter מלצר
wake up להתעורר
walk ללכת/טיילת
wall קיר/חומה
wallet ארנק
want לרצות
war מלחמה
wardrobe מלתחה
wash לשטוף
wash up להתרחץ
watermelon אבטיח
way דרך
week שבוע
weight משקל
well טוב, ובכן
west מערב
western מערבי
wet רטוב
wet רטוב
wheel גלגל
wheel גלגל
white לבן
white לבן
win לנצח
win לנצח
winter חורף
winter חורף
wish לייחל
wish לייחל
with עם
with עם
without בלי
without בלי
woman אישה
woman אישה
word מילה
word מילה
work לעבוד/עבודה
work לעבוד/עבודה
world עולם
world עולם
worried מודאג
worried מודאג
worth שווה
worth שווה
wound לפצוע
wound לפצוע
write לכתוב
write לכתוב
x times פעמים X
x times פעמים X
x times a week/a month/a year פעמים בשבוע/חודש/שנה X
x times a week/a month/a year פעמים בשבוע/חודש/שנה X
yard חצר
yard חצר
yellow צהוב
yellow צהוב
yesterday אתמול
yesterday אתמול
yet עדיין
yet עדיין
yourself עצמך
yourself עצמך

חיכינו לך, התחבר!

או

התחבר עם חשבון

אין לך חשבון?

אין לך חשבון עדיין?
הרשם עכשיו!

שם פרטי*
שם משפחה*
שם משתמש*
באנגלית
אימייל*
סיסמא*

או

כל המידע לרבות שם המשתמש לא יהיה גלוי ללומדים האחרים למעט צוותי ההוראה.

שירות ותמיכה

כמו בכל שידרוג, עלולות לצוץ בעיות, נשמח לשמוע על כל דבר כדי להבטיח למידה נוחה ומהנה.

לשירות ותמיכה בנושא

תקלות כלליות

לשירות ותמיכה בנושא

תקלות בסרטונים

לשירות ותמיכה בנושא

שאלה כללית

עדיין לא מאוחר לקבוע יעד

למדת 0 שיעורים,
זה הזמן להתחיל ללמוד!

עדיין לא התחלת ללמוד קורס זה.
עדיין לא מאוחר לקבוע יעד לסיום

תוכן הקורס

חשוב לנו להכיר אותך

עזור לנו להתאים אישית את החוויה שלך, מלא את המידע הבא כדי לקבל המלצות לקורסים התואמים את תחומי העניין שלך. אנו מתחייבים לשמור על הפרטיות שלך.

אשכולות 0.2

כמו בכל שידרוג, עלולות לצוץ בעיות, נשמח לשמוע על כל דבר כדי להבטיח למידה נוחה ומהנה.

שירות תמיכה בנושא תקלות כלליות
לצרוף צילום מסך השגיאה👈

אשכולות 0.2

כמו בכל שידרוג, עלולות לצוץ בעיות, נשמח לשמוע על כל דבר כדי להבטיח למידה נוחה ומהנה.

שירות ותמיכה בנושא תקלות בסרטונים
לצרוף צילום מסך השגיאה👈

אשכולות 0.2

כמו בכל שידרוג, עלולות לצוץ בעיות, נשמח לשמוע על כל דבר כדי להבטיח למידה נוחה ומהנה.

שירות ותמיכה בנושא שאלה כללית
לצרוף צילום מסך השגיאה👈